An tSraith Pictiúr – Hints & Tips

N.B.

I bpictiúr a haon/dó/trí

Sa chéad/dara/triú p(h)ictiúr

Frásaí úsáideacha

Teideal na sraithe seo ná…The title of this sequence is…(always begin with this.

Tá an tsraith seo bunaithe ar… This sequence is based on

Baineann an scéal seo le… this story is about

Tá an tsraith/pictiúr seo lonnaithe/suite i… The sequence/picture is situated in…

Leagtar síos bunchloch an scéil sa chéad phictiúr le… The foundation of the story is laid out in the first picture with

Forbraítear an scéal sa dara phictiúr…The story develops in the second picture

Leanann eachtraí/dráma an scéil ar aghaidh i bpic a trí… The events/drama of the story continues in picture three...

Tá dá chuid sa phictiúr seo, sa chéad leath….sa dara leath… There is two parts to this picture, in the first half…in the second half…

Sroichtear buaicphoite an scéil i bpictiúr a cúig… The climax of the story is reached in picture five

Feictear sa phictiúr seo...it can be seen in this picture

Is léir ón bpictiúr seo…it’s clear from this picture

Críochnaíonn an scéal ar nóta ________….The story ends on a _____ note

Briathra – Ionadaigh (Replace)

Chuaigh siadDúirt siad
Rith siad – they ranPhléigh siad – they discussed
Shiúil siad – they walkedLabhair siad faoi – They spoke about
Thaisteal siad – they travelledMhínigh siad – they explained

Seanfhocail a bhíonn oiriúnach go minic:

Mol an óige agus tiocfaidh sí
Ní bhíonn bua gan dua
Is í an chiall ceannaithe an chiall is fearr
Bíonn an siúlach scéalach
Ní bhíonn in aon rud ach seal

Nathanna eile:

Creid é nó ná creidBelieve it or not
Gan mhoillWithout delay
Tar éis tamaill bhigAfter a little while
ag screadaíl in ard a gcinn is a nguthaScreaming at the top or their voices
Dubh le daoineFull of people
Le luas lasrachAt lightning speed
Ba bheag nár léim sé/sí as a c(h)raiceannHe/she almost jumped out of her skin
Bhí a c(h)roí ina b(h)éalHis/her heart was in his/her mouth
Bhí sceitimíní air/uirthiHe/she was excited
Bhí áthas/ionadh/eagla an domhain air/uirthiHe/she was very happy/surprised/scared
I bpreabadh na súlIn the blink of an eye
Go tobannSuddenly
Bhí an t-ádh dearg leis/léíHe/she was very lucky

Like this article?